dimecres, de febrer 17

L'estrès en la infància

"Amb això m'estresso!" Em va confessar la Queralt referint-se als dictats del col·legi que cada setmana hem de repetir tres vegades; "Sobretot haver de repetir les faltes tantes vegades!"
I no puc negar que és una nena aplicada i que funciona molt bé escolarment parlant, però ésser una persona petita no és garantia d'ésser immune a l'estrés... Ja m'ho va confirmar el meu professor d'intel·ligència emocional!

Cap comentari: