dimarts, de novembre 24

Els vells temps

-"M'he enrecordat dels vells temps, que em deien Queralt catedral, Queralt pardal..."
Es referia als "nens" (que no nenes) de la seva classe i que no li agradava gens...