dijous, de juliol 3

Dinar a casa

La Queralt em va preguntar si la meva "jefa" un dia em deixaria plegar
abans perquè ella pugui dinar a casa...