dimarts, d’octubre 21

Passem massa hores a la feina?

A la Queralt sovint li explico coses (lògic) i també sovint menciono a la persona que està involucrada en el fet que li estic contant, doncs bé, aquest matí, al passar davant una pastisseria li he comentat a la Queralt que un dia hi vaig anar a esmorzar amb una companya de feina i la seva observació m'ha fet reflexionar i arribar a la qüestió que encapçala aquest escrit: "Mama, tu sempre parles de companyes de feina!"